mokymo centras
Mokymai

Savo ir kitų įmonių darbuotojams vykdome šiuos mokymus:

 • „95 kodas“
 • C, CE kategorijų įgijimas
 • Ekonominis vairavimas
 • Praktinių įgūdžių vertinimas (Testdrive)

 

 • 95 KODAS

Kuriems vairuotojams “95 kodas” privalomas?

95 kodas – pradinė profesinė kvalifikacija arba kvalifikacijos tobulinimo periodiniai mokymai kroviniams ir / arba keleiviams vežti. Skaičius „95“ su atitinkama data įrašomas vairuotojo pažymėjime ties atitinkama įgyta kategorija (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE) 12-ame stulpelyje.

Naujiems C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijų vairuotojams įgyvendinant 2003 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/59EB „Dėl tam tikrų kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų pradinės kvalifikacijos ir kvalifikacijos tobulinimo“ visų Europos Sąjungos šalių būsimiems profesionaliems vairuotojams, norintiems vežti krovinius ir keleivius komerciniais tikslais (t.y. už atlygį) privaloma įgyti pradinę profesinę kvalifikaciją (t.y. „95 kodą“ vairuotojo pažymėjime) ir vėliau kas 5 metus atnaujinti žinias / kvalifikaciją specialiuose periodinių mokymų kursuose.

Visiems C1, C1E, C, CE kategorijų vairuotojams, norintiems gabenti krovinius ir įgijusiems vairavimo teisę po 2009 m. rugsėjo 10 dienos ir visiems D1, D1E, D, DE kategorijų vairuotojams, norintiems vairuoti autobusus ir vežti keleivius, įgijusiems vairavimo teisę po 2008 m. rugsėjo 10 dienos privaloma įgyti pradinę profesinę kvalifikaciją (t.y. „95 kodą“ vairuotojo pažymėjime) ir vėliau kas 5 metus atnaujinti žinias / kvalifikaciją specialiuose periodinių mokymų kursuose.

Jau turintiems C1, C1E, C, CE kategorijos vairuotojo pažymėjimą iki 2009 m. rugsėjo 10 dienos ir D1, D1E, D, DE vairuotojams iki 2008 m. rugsėjo 10 dienos vadovaujantis Europos Sąjungos direktyvų reikalavimais privalo atnaujinti žinias, išklausę specialius 35valandų kursus ir įgyti vairuotojo profesinės kvalifikacijos periodinio tobulinimo pažymėjimus.

Pradinės profesinės kvalifikacijos vairuotojai neprivalo įgyti tik tuo atveju, kai keleivius ir krovinius veža nekomerciniais tikslais, jei transporto priemones vairuoja asmeniniais tikslais.

Pradinės profesinės kvalifikacijos įgijimo programos tikslas - parengti transporto priemonių vairuotoją kroviniams vežti, išmanantį saugos taisykles, gebantį teisingai ir saugiai krauti krovinius bei racionaliai vairuoti.

Įgytos teorijos žinios tikrinamos kvalifikacijos egzamino metu. Asmenims, išlaikiusiems kvalifikacijos egzaminą, išduodamas profesinės kvalifikacijos pažymėjimas, patvirtinantis įgytą profesinę kvalifikaciją.

 

Periodinės profesinės kvalifikacijos programos tikslas - atnaujinti vairuotojo žinias ir gebėjimus apie krovinių pakrovimą ir įtvirtinimą, racionalų ir ekonomišką vairavimą, supažindinti su reglamentų ir kitų norminių aktų pakeitimais, kurių privaloma laikytis vežant bei pakraunant (iškraunant) krovinius

 

 • C, CE KATEGORIJŲ ĮGIJIMAS

C kategorijos vairuotojų mokymas

   

Kvalifikaciniai reikalavimai:

Ne jaunesni kaip 21 metų amžiaus, B arba B ir C1 kategorijų transporto priemonių vairuotojai.

Mokymosi trukmė:

Teorinio mokymo trukmė 35 val. Praktinio vairavimo trukmė – 15 val.

Mokymosi kaina:

400 EUR

Papildomo vairavimo kursų kainos:

1 praktinio vairavimo akademinė valanda – 35 EUR.

 

 

CE kategorijos vairuotojų mokymas

 

 

Kvalifikaciniai reikalavimai:

Ne jaunesni kaip 21 metų amžiaus, C kategorijos transporto priemonių vairuotojai.

Mokymosi trukmė:

Teorinio mokymo trukmė 25 val. Praktinio vairavimo trukmė – 15 val.

Mokymosi kaina:

420 EUR

Papildomo vairavimo kursų kainos:

1 praktinio vairavimo akademinė valanda – 40 EUR.

 

 

C ir CE kategorijos vairuotojų mokymas

 

 

Kvalifikaciniai reikalavimai:

Ne jaunesni kaip 21 metų amžiaus, B arba B ir C1 kategorijų transporto priemonių vairuotojai.

Mokymosi trukmė:

Teorinio mokymo trukmė 42 val. Praktinis vairavimo trukmė – 30 val.

Mokymosi kaina:

700 Eur

Papildomo vairavimo kursų kainos:

1 praktinio vairavimo akademinė valanda – 40 EUR.

 

 

Pradinis 95 kodo vairuotojų mokymas

 

 

Mokymosi trukmė:

Mokymo trukmė 150 val.

Mokymosi kaina:

270 Eur

 

 

Periodinis 95 kodo vairuotojų mokymas

 

 

Mokymosi trukmė:

Mokymo trukmė 35 val.

Mokymosi kaina:

70 Eur

 

 

EKO vairuotojų mokymas

 

 

Mokymosi trukmė:

Teorinio mokymo trukmė 3 val. Praktinis vairavimo trukmė – 1 val.

Mokymosi kaina:

70 Eur

Papildomo vairavimo kursų kainos:

1 praktinio vairavimo akademinė valanda – 40 EUR.

 

 

 

 

 • EKOVAIRAVIMAS

Ekovairavimas - tai ekonomiškas bei ekologiškas vairavimas, kuris yra labai svarbus mažinant taršą vietos aplinkai, tuo pačiu mažinant išmetamų CO2 dujų kiekį, neigiamai veikiantį klimatą planetoje.
Ekonomiškas vairavimas - tai gerai suplanuoti sprendimai eismo situacijose, jėgų, veikiančių transporto priemonę, teisingas išnaudojimas, tinkamas šiuolaikinės inžinerijos pasiekimų panaudojimas.

Ekovairavimas leidžia sklandžiau vairuoti, o tai:

 • Mažesnės degalų sąnaudos;
 • Mažesnis transporto priemonės dėvėjimasis;
 • Mažiau dujų išmetimo bei triukšmo, mažesnė tarša aplinkai;
 • Mažesnė įtampa vairuotojui, mažiau streso.

Sklandus ir ekonomiškas vairavimo stilius lemia ir didesnį saugumą keliuose.

 

 • KITI MOKYMAI (organizuojami TIK UAB „Vlantana“ darbuotojams)
 • TAPA (aukštos vertės krovinių gabenimas)
 • GDP (farmacinių krovinių gabenimas)
 • Bendrieji kvalifikaciniai mokymai (darbo ir poilsio režimas, krovinių tvirtinimas, temperatūriniai pervežimai ir pan.)